สนามบินปักกิ่งต้าซิงทดสอบเต็มรูปแบบ

ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิงของจีนได้ดำเนินการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบเพื่อประเมินความพร้อมของการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้การทดสอบดังกล่าวใช้เวลานานเกือบ 6 ชั่วโมงและผู้เข้าร่วมมากกว่า 6,000 คน โดยเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 8.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ด้วยผู้โดยสารจำลอง 1,182 คน พร้อมกระเป๋าสัมภาระ 1,182 ใบ

เดินทางสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาออกมีการเปิดใช้งานประตูขึ้นเครื่อง 10 บาน เคาน์เตอร์เช็กอิน 35 ตัว สายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ 16 เส้น จุดตรวจความปลอดภัย 8 จุด รวมถึงอาคารเทียบเครื่องบินทางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ต้าซิง ซึ่งมีกำหนดเปิดใช้งานก่อนวันที่ 30 กันยายนนี้ จะดำเนินการทดสอบใหญ่อีก 5 รอบ โดยการทดสอบใหญ่ทั้งหมดจะใช้ผู้โดยสารจำลอง 51,984 คน และกระเป๋าสัมภาระ 35,270 ใบ