ทัวร์ศูนย์เหรียญลามกัมพูชาทำนักท่องเที่ยวต่างชาติลดฮวบ

กัมพูชาเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในอุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือสถานที่ตั้งของนครวัดลดลงร้อยละ 11 ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2019 อุทยานฯดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 1.55 ล้านคนในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคมที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 11 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า กัมพูชามีรายรับรวมจากการขายบัตรผ่านประตูให้กับชาวต่างชาติ 69.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วง 8 เดือนแรกของปี ลดลงร้อยละ 11.8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในเดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียว อุทยานฯ ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 158,124 คน โดยมีรายรับจากการขายบัตรผ่านประตูอยู่ที่ 7.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 21.6 และ 21.5 ตามลำดับเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า นักท่องเที่ยวจากจีน สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ยังคงเป็นผู้เข้าชมชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดของอุทยานฯ