ซาอุดีอาระเบียเลิกแยกโซนชายหญิงในร้านอาหาร หวังปรับประเทศเข้าสู่ยุคใหม่

รัฐบาลซาอุดีอาระเบียประกาศว่านับจากนี้ไป ร้านอาหารต่างๆ จะไม่ต้องแบ่งพื้นที่ระหว่างลูกค้าชายและหญิง และไม่ต้องทำทางเข้าแยกระหว่างทั้ง 2 เพศอีกต่อไปแล้ว และชายหญิงสามารถใช้พื้นที่ต่างๆ ร่วมกันได้การเคลื่อนไหวนี้เป็นหนึ่งในแผนการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ความทันสมัย ผู้หญิงซาอุดีอาระเบียก็เพิ่งจะได้รับสิทธิ์ให้ทำพาสปอร์ตได้

และมีสิทธิ์เดินทางไปต่างประเทศเองโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อ สามี หรือผู้ปกครองคนอื่นที่เป็นผู้ชายส่วนเมื่อปี 2560 ผู้หญิงก็เพิ่งมีสิทธิ์ขับรถเป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งประเทศนี้มาอย่างไรก็ตาม แม้มีการแก้ไขกฎหมายเหล่านี้ แต่ผู้หญิงในซาอุดีอาระเบียก็ยังมีสิทธิ์ต่างๆ น้อยกว่าผู้ชาย ทั้งยังมีการจับกุมนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีหลายคนอยู่เรื่อยมา