การละลายความสัมพันธ์จีนกับเกาหลี

การฟื้นตัวของกลุ่มทัวร์เกาหลีใต้อาจเป็นภัยคุกคามต่อการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวชาวจีน ในเดือนมีนาคมปีพ. ศ. 2560 ปักกิ่งสั่งให้ บริษัท ท่องเที่ยวหยุดการขายกลุ่มเดินทางที่เป็นที่นิยมไปยังเกาหลีใต้เพื่อตอบสนองต่อการตัดสินใจของกรุงโซลในการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐฯที่เรียกว่าทัช ห้ามไปเยือนจีนที่เกาหลีใต้ลดลง 48% ในปีที่แล้วเหลือ 4.2 ล้านคน

ส่วนแบ่งนักท่องเที่ยวจากจีนลดลงจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 2.5 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลประโยชน์หลักจากการห้ามซื้อบ้านโดยร้อยละ 1 ในจีนมีนักท่องเที่ยวจากจีนร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 7 ในช่วงเดียวกัน ระยะเวลา การห้ามดังกล่าวได้รับการยกขึ้นในเดือนเมษายนปีนี้และนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางตามเกาหลีได้กลับมาแข็งแกร่งและได้รับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ในปีที่แล้วในไตรมาสที่สอง การละลายความสัมพันธ์จีนกับเกาหลีและการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของการเยือนจีนของเกาหลีใต้ย่อมจะเป็นภัยคุกคามต่อการท่องเที่ยวจีนของไทยในอนาคต